Verboden voor minderjarigen en speciale aandacht voor jongvolwassenen van 18-24 jaar

Wie jonger is dan 18 mag niet deelnemen aan sportweddenschappen. Dat is de wet. Vooral omdat geldspelen bij een minderjarige een verslavingsrisico inhouden, met negatieve gevolgen voor de hersenontwikkeling en het welzijn.

Een speelverslaving is vergelijkbaar met een drugs- of gameverslaving, met alle risico’s vandien. Scooore en de Nationale Loterij vinden het dan ook levensbelangrijk het grote publiek te sensibiliseren voor dit gevaar.

In het bijzonder de leeftijdsgroep Jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar – die wel mag wedden – is hier zeer gevoelig aan. Om hen te sensibiliseren en informeren hechten we veel belang aan gedetailleerde informatie. We besteden dan ook veel aandacht aan o.m. spelregels, winstkansen, lotenplannen … Zo willen we hen waarschuwen voor de risico’s, zodat ze een gezond en verantwoordelijk speelgedrag ontwikkelen.